Là loài đặc hữu và quý hiếm của đảo Bali, phát hiện năm 1910 và trở thành biểu tượng động vật của Bali ~1990 Situbondo, Java